JGE 048 nude (80 x 60 cm) JGE 219 the empty hole in me (30 x 40 cm) JGE 221 gypsy girl at Pahi beach (30 x 24 cm) JGE 237 Kiss (40 c 30 cm)
JGE 233 on the ferryboat (24 x 30 cm) JGE 235 Turkish girl (40 x 40 cm) JGE 236 LIFE (25 x 30cm) JGE 244 scrubbing the barrel (30 x 40 cm)
JGE 248 girl holding a cup (24 x 30 cm) JGE 250  (60 x 70 cm) JGE 267 the girl with the hoopoe (24 x 30 cm) JGE 256 Seeking shelter (50 x 40 cm)
JGE geisha (40 x 50 cm)